Doprava
Doprava zdarma pre všetky produkty!
Výrobcovia / značky
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Ak chcete vedieť podmienky nášho e-shopu, nájdete ich v tejto sekcii. Nájdete tu všetky potrebné informácie.

Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Predávajúci: Michal Sopko LUMIS SLOVAKIA, Ukrajinská 1190/27, 040 18 Košice-Krásna, IČO: 34860703, DIČ: 1033343927OBCHODNÉ, DODACIE A REKLAMAČNÉ PODMIENKY


1.OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

Všetky objednávky realizované objednávateľom / ďalej len Kupujúci / prostredníctvom eshopu / ďalej len Predávajúci / sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s tymito nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami.
Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácií objednávky.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany Kupujúceho, Predávajúcemu.


2. DODACIE PODMIENKY

Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať kupujúcemu druh, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru v kúpnej cene a za obchodných a reklamačných podmienok, platných v deň odoslania objednávky Kupujúcim
- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy
- dodať objednaný tovar v čo najkratšej dobe od doručenia objednávky od kupujúceho.

Predávajúci nezodpovedá za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľskou spoločnosťou.
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa Kupujúcim pri objednávaní tovaru.
- za poškodenie zásielky zavinené doručovateľskou spoločnosťou.
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo dodávateľa Predávajúceho v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne
zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok ktoré Predávajúci nemohol ovplyvniť.

Kupujúci sa zaväzuje:
- objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov.
- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle obchodno – reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky
- v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti.
- v prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), alebo stornuje objednávku po dohodnutom termíne, Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a tovar bude opätovne doručovaný, je Kupujúci povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Náklady na opätovné doručovanie budú Kupujúcemu refakturované na základe taríf spoločnosti ktorá opätovné doručovania vykonala.
Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu žiadať Kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky, e-mailom alebo písomne.

3. DODACIE LEHOTY

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Pri tovare, ktorý nie je skladom, bude kupujúci upovedomený e-mailom alebo telefonicky o dodacej lehote tovaru, pričom bude mať Kupujúci možnosť objednávku stornovať, prípadne objednávku zmeniť.

Tovar zasielame po úhrade fakturovanej čiastky na náš účet alebo na dobierku.


4. CENY TOVARU A PREPOČET CENY

Ceny uvedené v eshope sú pre Kupujúceho platné v čase odoslania objednávky tovaru.
Všetky ceny sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a pre Kupujúceho sú konečné.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je v elektronickej podobe súčasťou emailu o potvrdení objednávky.

5. PLATBY ZA TOVAR A CENA POŠTOVNÉHO

Objednaný tovar Predávajúci zašle doručovateľskou spoločnosťou na adresu udanú Kupujúcim v objednávke. Kupujúci za tovar zaplatí plnú sumu na účet. V sume, ktorú kupujúci platí, je vždy započítaná cena tovaru + cena poštovného. Platba je teda pre kupujúceho konečná. Pri platbe na dobierku Kupujúcemu prirátame cenu poštovného za dobierku.
Uvedené ceny poštovného a balného sú platné pre doručovanie na území Slovenskej republiky.

 

Pri doručovaní do zahraničia, predávajúci poštovné vypočítava individuálne podľa platných sadzieb doručovateľskej spoločnosti pre dané územie krajiny kde má byť zásielka doručená. Predávajúci pri dodávke tovaru do zahraničia účtuje poštovné v plnej výške pri akejkoľvek hodnote objednaného tovaru.

6.ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po uplynutí 12 hodinovej doby Predávajúci začne objednávku Kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je Kupujúci povinný zaslať formou emailu. Inú formu storna objednávky nebude Predávajúci akceptovať.REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamácie tovaru zakúpeného na internete

 1. Ak máte v blízkosti našu prevádzku internetového oddelenia (Ukrajinská 27A, 040 18 Košice-Krásna), prineste tovar k nám, ako by bol zakúpený priamo na predajni. Nezabudnite so sebou priniesť faktúru a dodací list, ktoré ste dostali s tovarom. V prípade, že nemáte možnosť doručiť reklamovaný tovar osobne, kupujúci zašle tovar na adresu prevádzky.  Zásielku odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
 2. Je možné, že servisné stredisko výrobcu je k Vám bližšie ako naša predajňa. Preto Vám odporúčame vyhľadať servisné stredisko najbližšie k Vám. Zoznam servisných stredísk nájdete v záručnom liste. V prípade, že záručný list nie je k výrobku dodávaný alebo neobsahuje zoznam servisných stredísk, obráťte sa na nás. Poskytneme Vám adresu najbližšieho servisného strediska. K žiadosti, prosím uveďte aj číslo objednávky, ktoré nájdete na faktúre k tovaru.
 3. Pri odovzdaní výrobku do servisu nezabudnite priložiť originál záručného listu ak bol vystavený a kópiu faktúry.
 4. Ak servisné stredisko reklamáciu odôvodnene nezamietne, závady budú v záručnej dobe bezplatne odstránené a výrobok bude dodaný späť k Vám.

Ak Vám vznikne právo na zrušenie kúpnej zmluvy, obráťte sa so žiadosťou na nás. Oprávnenosť tejto žiadosti je potrebné doložiť vyjadrením servisného strediska a originálom kúpnej zmluvy. 

Čo s nepotvrdeným záručným listom pri nákupe cez internet?

Pri nákupe cez internet dostanete spolu s tovarom aj daňový doklad (faktúru) a nepotvrdený záručný list (pokiaľ sa k tovaru bežne dodáva, v opačnom prípade slúži na uznanie záruky daňový doklad). Záručné listy dopredu nepotvrdzujeme.

 1. Záručný list Vám potvrdíme, ak nastane problém s tovarom. Nemusíte sa obávať žiadnych komplikácií. Ak budete potrebovať reklamovať tovar, záručný list je možné potvrdiť podľa postupu nižšie počas celej záručnej doby tovaru. Táto možnosť vyhovuje väčšine zákazníkov.
 2. Niektorí zákazníci preferujú potvrdenie záručného listu hneď od začiatku. Ak máte rovnaký nárok, radi Vám vyhovieme.

Postup pre potvrdenie záručných listov.

 1. Záručný list si môžete nechať potvrdiť v predajni, kde ste zakúpili tovar. Nezabudnite so sebou priniesť faktúru a dodací list.
 2. Potvrdenie záručného listu je možné aj poštou, zaslaním originálu záručného listu, kópie faktúry a dodacieho listu na adresu nižšie. Záručný list Vám potvrdíme a zašleme na Vašu poštovú adresu. Adresa pre potvrdenie záručných listov výrobkov, ktoré boli kúpené cez webovú stránku lumiseshop.sk je shop@lumisslovakia.sk.

Záručná doba na všetky tovary je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa nižšie uvedených podmienok, bezplatné.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosferickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: shop@lumisslovakia.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

 

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Michal Sopko LUMIS Slovakia

Ukrajinska 1190/27A

040 18 Košice-Krásna

Za účelom vybavenia Vašej objednávky si musíme uložiť potrebné údaje. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné. Vaše osobné údaje sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym tretím subjektom.

Svojou registráciou v internetovom obchode lumiseshop.sk súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov   pre potrebu realizácie objednávky a s lehotou uchovávania osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z - Zákon o ochrane osobných údajov a jeho novelizácie č.84/2014 Z.z.  Týmto sa zaväzujeme, že zverené osobné údaje nebudeme bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužijeme ich ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu.  Súčasne sa zaväzujeme k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymažeme zo svojej databázy.

Pred nákupom si pozorne prečítajte Obchodné podmienky. Pri objednávke tovaru ich beriete na vedomieReklamačný protokol

 

Copyright 2015 - 2019 © Lumiseshop